group-team
group-team
previous arrow
next arrow
บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด
บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (เดิม บริษัท ไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2537เป็นผู้นำริเริ่มผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใส่อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อใช้เป็นชุมสายเคลื่อนที่สำหรับรับ-ส่งสัญญาณมือถือแรกเริ่มบริษัทฯได้ทำงานร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผลิตคิดค้นตู้ต้นแบบจนใช้แพร่หลายในปัจจุบัน
บริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจผลิตมาตรวัดไฟฟ้าแบบจานหมุน เพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส เพื่อตอบสนองต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล และพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็น Smart Life บริษัทได้พัฒนามิเตอร์จานหมุนให้เป็นระบบดิจิตอลที่เรียกว่า Smart Meter และได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็น บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด
ผลิตภัณฑ์
ตู้อุปกรณ์สื่อสาร
มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน
มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
เครื่องสื่อสารควบคุมมิเตอร์
ลูกค้า
ข่าวและกิจกรรม

บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ ประธานกรรมการ การฟ้าส่วนภูมิภาค และถ้วยเกียรติยศ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ สนามฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »

บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายอรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ ประธานกรรมการ การฟ้าส่วนภูมิภาค และถ้วยเกียรติยศ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ สนามฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

อ่านต่อ »